Trụ sở chính
Địa chỉ

Tầng lửng tòa nhà An Phú Plaza
117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên hệ
hello@nanochip.io
+84 2866 824 204